Een overzicht van de bedrijven van Aik Kramer

 

Afbeelding

GenerationWhy biedt jongerencoaching en jongerenparticipatie. Dit doen we voor gemeenten, scholen en (ouders van) jongeren.

We zijn gespecialiseerd in preventie, vroegsignalering, empowerment en het bereiken en betrekken van jongeren.

De activiteiten van GenerationWhy worden uitgevoerd door peer-coaches - jonge volwassenen die goed contact kunnen maken met jongeren en hiervoor speciaal zijn opgeleid.

Afbeelding

Beleidsbemiddeling biedt bemiddeling bij complexe maatschappelijke vraaggstukken en vastgelopen beleidskwesties.

Daarnaast organiseren we trainingen en produceren we adviezen en andersoortige publicaties.

We werken voor gemeenten en andere overheden zoals provincies en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.